Alla villkor

Online butik www.tandoorsverige.se drivs av ett svenskt företag Krin med organisations nummer 556900-4426
Tandoorsverige (i dessa köpevillkor likställt med Krin, org nr 556900-4426, samt www.tandoorsverige.se)
 

Allmänna villkor
Följande allmänna villkor för försäljning av våra produkter gäller mellan kund och tandoorsverige.se
Vid försäljning av produkter till konsumenter tillämpar www.tandoorsverige.se indispositiva (tvingande) regler som följer av gällande lagstiftning.

Beställning
Beställningar tas emot från kunder i hela landet.
När kunden bekräftar sin beställning ger denne sitt samtycke till att tandoorsverige.se påbörjar fullgörandet av beställningen och kunden blir därmed betalningsskyldig. Genom att kunden slutför sitt köp lämnar denne sitt samtycke till den leveranstid tandoorsverige.se anger i annonsen.
Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Tandoorsverige lider ekonomisk skada, polisanmäls.
En beställning som görs av en kund i vår internetbutik anses vara genomförd när kunden har erhållit en e-postbekräftelse/orderbekräftelse från oss. Beställning kan göras endast av en myndig person det vill säga man måste vara över 18 år för att få handla hos oss.
Som regel görs beställningar via vår hemsida men vi tar emot dessa per e-post också.
Alla priser i internetbutiken är inklusive moms 25%.
Tandoorsverige reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Om dylikt är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Tandoorsverige att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans
Vi levererar våra tandoorugnsprodukter och tillbehör inom hela Sverige och företaget är beläget i Stockholm. Transport av produkter ordnas genom DHL, DB Shenker, UPS samt direkt transport. Leverans av våra produkter är fraktfritt inom Stockholms och Södermanlandslän. Leverans till övriga län (Blekinge, Dalarna, Gotland, Gävleborg, Hallands, Jämtland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland, Örebro, Östergötlands) beläggs med en fraktavgift. Exakt fraktpris kalkyleras av systemet och grundas på varans vikt och destination. Slutpris kommer att visas i kassan. 
Om produkten inte finns i lager tar det 2 till 3 veckor att få den levererad (om inget annat anges i annonsen).
Leveransdatum och tid anpassas så gott det går till kundens behov. Kunderna får avisering om leverans av oss, transportfirma eller vårt bud en eller två dagar innan leveransen. Vid leveranser med DHL får kunden sms - avisering. Leveransen av DHL sker på vardagar, normalt mellan kl. 09.00 och 17.00. Om produkten leverans med direkt transport kan leveransen ske även under helgen.
Vi eller våra leverantörer kontrollerar varje produkt innan den skickas för leverans till kunden. Skulle produkten på något sätt vara inkomplett eller felaktig, skall reklamation ske snarast från det att felet upptäckts.

Fraktvillkor
Alla leveranser sker till kundens gatuadress (gäller port på flerfamiljshus alternativt ytterdörr på enskilt hus eller villa alternativt tomtgräns) och fraktfirman bär inte ansvaret för inbärning. Kunden bekräftar med underskrift på fraktsedeln eller erhållet kvitto att produkten levererades felfri. Är produkten skadad under leveransen ska kunden omedelbart anmäla detta till chauffören så att detta noteras på fraktsedeln/kvitto. Det är kundens skyldighet att kontrollera varans skick vid mottagandet och anteckna eventuella skador på fraktsedeln innan påskrift. Är levererad produkt skadad så att det syns på emballaget, skall en anmälan göras till respektive fraktbolag inom 3 dagar efter mottagandet eller direkt till oss om skadan upptäcktes först när man packar upp varan.
Vid reklamationsfrågor ber vi våra kunder att alltid bifoga kvitto/faktura för köpt vara, kopia av påskriven fraktsedel där det framgår möjliga skador av produkt eller förpackning, tydliga bilder på skadad produkt samt utförlig beskrivning. Vi hanterar reklamationsfrågor snabbast om konsumenten förser oss med kompletta handlingar som nämns ovan. Leveranstid för nya delar kan dröja från 15-30 dagar.
Skadeanmälan görs till info@tandoorsverige.se

Introduktion av tandoorugns användning
För kunder inom Stockholms kommun erbjuder vi hjälp med introduktion till första användning av köpt av oss tandoorugn. Den typen av hjälpen kostar 1200kr/tillfälle. De kunder som inte behöver hjälp med introduktion hänvisas till vår instruktionsguide på vår hemsida. Det finns både videoguide och textmaterial.

Garanti och reklamationsfel

Alla produkter som säljs i vår internetbutik omfattas av tillverkarens garanti. Våra produkter har ett års garanti mot fabriksfel. Alla produkter har också tre års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Fabriksgarantin täcker bara fel som uppstår på grund av defekter eller så kallade ursprungliga fel i material/produkt. Denna garanti täcker inte fel orsakade av felaktig eller otillbörlig användning av produkten. Garantin gäller inte heller om skötselråd och rekommendationer inte följs av kunden och det uppstår brist av skötsel av tandoorugnsprodukter. I sådana fall vid bristfällig skötsel av produkten gäller fabriksgarantin inte. 
Reklamationsrätten gäller enbart i de fall där det med/under normalt slitage uppstår skada som kan klassificeras som fabrikationsfel.
Vid första användning och uppeldning av ved i tandoorung kan hända att små sprickor i tandoorugns yta uppstår. Detta räknas inte som fel på produkt och kan dessvärre inte anmälas till oss som reklamation. Kunden bör vara medveten om att tandoorugn tillverkas av chamottelera som är naturprodukt och kan få oönskade effekter på yttre utseende på grund av höga temperaturer. Möjlig sprickbildning vid första användning av tandoorugnsprodukter påverkar inte kvalitativa förmågor och tandoorugns kapacitet gällande matlagning eller stadig bibehållande av värme.  Kunderna kan läsa om våra råd om användning av tandoorugn under rubriken Instruktion. Kvitto/faktura som konsument erhåller av oss räknas vara som garantibevis.
Alla typer av klagomål behandlas inom 15 dagar efter att vi mottagit och bekräftat anmälan.
I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 350:- + frakt tur och retur. Tandoorsverige förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med vara av samma modell. Om varan har tagit slut får kunden tillbaka pengarna.
För företag gäller andra regler för garanti- och reklamationsrätt.

Reklamationsärenden skickas till info@tandoorsverige.se
 

Betalning och betalningssätt
Vi kan erbjuda följande betalningsalternativ för våra kunder:
1. PayPal betalning
 2. Direkt inbetalning till vårt bankgiro (145-2887). Betalning till vårt bankgiro i Swedbank sker till Krin som äger varumärket Krin och webbplats www.tandoorsverige.se. Betalningen görs manuellt av kunden. Väljer kunden att betala till vårt bankgiro så erbjuder vi 100kr i rabatt. Detta gäller produkter som ligger i prisklass över 5000 kr. Vid betalningen anger kunden sitt ordernummer och drar av 100kr från det belopp som ska betalas. Vid betalningen anges i meddelandefält erhållet vid beställningen ordernummer.
3. Swish betalning, det vill säga betalningen genom mobiltelefon. Kunden måste ha Swish appen installerat och aktiverat i sin mobil telefon. Vårt tips! Kontrollera gärna att du som kund har aktiverat i sin internetbank rätt maxbelopp för att kunna betala med mobiltelefon för beställd vara
4. Visa/Mastercard betalning vid avhämtning av produkter inom Stockholm är möjlig. Denna typ av betalning gäller enbart när en önskad av kund produkt finns tillgänglig på vårt lager.
5. I undantagsfall kan vi ta emot betald med kontanter om kunden så önskar men elektroniska betalningsmedel står i första hand för oss. Detta betalningsalternativ gäller enbart kunder från Stockholms läns område

Ångerrätt
Som kund hos oss är du skyddad enligt Distanshandelslagen. Detta innebär att vid köp av varor via internet har kunden rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Ångerfristen börjar löpa från den dag när kunden tagit emot varan. Vid ånger av ett köp skickas produkten tillbaka till oss på kundens egen bekostnad. Vi betalar, inom 15 dagar, ut hela summan. Dock betalas summan ut tidigast då varan kommit i retur. Ångrad produkt ska alltid returneras i oförändrat skick samt i originalförpackning med tillhörande emballage. Alla risker vid returfrakt så som att varan skadas eller kommer bort under frakten ansvarar konsumenten själv för.
Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som kunden själv har använt för den inledande affärshändelsen. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta kunden något.
Om den returnerade produkten visar sig vara på något sätt använd har Tandoorsverige.se rätt att kräva kunden på ersättning för den värdeminskning som produktens skick innebär.
Vid eventuellt ångrat köp, kontakta oss via e-post:
info@tandoorsverige.se.  I kontakt med oss ber vi kunden bifoga ordernummer som denne erhöll vid beställningen av varan.

Produktinformation
Vi (tandoorsverige.se) reserverar oss för eventuella fel i produktinformationen som finns i internetbutiken eller i annonser samt att bilder inte exakt återger produkternas verkliga utseende.

Leveransförsening
Vid eventuell försening kompenserar vi till våra kunder med 2 % av varans värde per hel förseningsvecka men beloppet för ersättning vid försenad leverans kan uppgå till max 10% av varans värde.

Ansvar för fel
Krins ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor. Krin bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Force Majeure
Krin skall vara befriat från skadestånd och andra påföljder om fullgörelsen av avtalet hindras, försvåras eller försenas av någon omständighet utanför vår kontroll. Såsom befriande omständighet skall anses bland annat myndighetsingripande, ny/ändrad lagstiftning, uteblivna tillstånd, krig, brand, översvämning, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, sabotage, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för säljföretaget. Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Kommunikation

Kommunikation med oss sker lämpligast genom e-post: info@tandoorsverige.se (vi svarar på e-post meddelanden sju dagar i veckan och mycket ofta) eller telefon: 08-22 32 50. I dagens läge har vi inte möjlighet att alltid svara i telefon utan kunden kan ringa oss och lämna ett meddelande. Så fort vi har möjlighet ringer vi upp och svarar på kundernas frågor och funderingar. Vi ringer upp kunden samma dag. Meddelanden kan lämnas från måndag-fredag kl. 10:00 – 18:00. På lördag svarar vi i telefon från 10:00 - 16:00. På söndag har vi telefonen stängd men vi försöker vara tillgängliga genom e-post. Vi uppmanar våra kunder att i första hand kontakta oss via e-post

 


Personuppgiftspolicy
Vi lämnar ej ut personuppgifter om våra kunder till tredje man för marknadsföringssyfte, statistisk bearbetning eller dylikt. Dessa uppgifter kommer att användas endast i vår verksamhet för att kunna leverera produkten till kunder. Vid beställning godkänner kunden att vi lagrar och använder dess personuppgifter.
Enligt lagen är vi skyldiga att informera våra kunder om cookies. En cookie är en textfil som lagras i kundens dator. Cookies möjliggör att lagra information om kundens kundvagn när denne surfar på vår webbsida. Cookies innehåller ingen personlig information. Om kunden inte tillåter cookies, har denne möjlighet att stänga av cookies i sin webbläsares inställningar.

Upphovsrätt
Alla data, information, sökningsresultat och texter på webbsidan www. tandoorsverige.se är skyddat av upphovsrätt. Reproduktion, kopiering eller modifiering av delar eller hela texten eller bildmaterialet är förbjuden om inte www. tandoorsverige.se har gett en skriftlig fullmakt. Alla obehöriga ändringar, kopieringar och/eller offentliga reproduktioner anses som brott mot ovanstående lagliga regleringar och kommer att resultera i åtal.

Ändringar av Allmänna villkor/Villkor för användning
Tandoorsverige.se förbehåller rätten att ändra sina Allmänna villkor/Villkor för användning när som helst. Ett uttryckligt meddelande kommer inte att ges. Villkor för användning måste kontrolleras självständigt och periodiskt av användaren för att vara uppdaterad om ändringar.


Tvister och lagval
Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Svensk rätt gäller för detta avtal och alla tvister ska lösas i svensk domstol vid Nackas tingsrätt som första och enda instans.

 

Web Programming & Page Design by Martin Ioussinov

×