Fraktvillkor

Fraktvillkor
Alla leveranser sker till kundens gatuadress (gäller port på flerfamiljshus alternativt ytterdörr på enskilt hus eller villa alternativt tomtgräns) och fraktfirman bär inte ansvaret för inbärning. Kunden bekräftar med underskrift på fraktsedeln eller erhållet kvitto att produkten levererades felfri. Är produkten skadad under leveransen ska kunden omedelbart anmäla detta till chauffören så att detta noteras på fraktsedeln/kvitto. Det är kundens skyldighet att kontrollera varans skick vid mottagandet och anteckna eventuella skador på fraktsedeln innan påskrift. Är levererad produkt skadad så att det syns på emballaget, skall en anmälan göras till respektive fraktbolag inom 3 dagar efter mottagandet eller direkt till oss om skadan upptäcktes först när man packar upp varan.
Vid reklamationsfrågor ber vi våra kunder att alltid bifoga kvitto/faktura för köpt vara, kopia av påskriven fraktsedel där det framgår möjliga skador av produkt eller förpackning, tydliga bilder på skadad produkt samt utförlig beskrivning. Vi hanterar reklamationsfrågor snabbast om konsumenten förser oss med kompletta handlingar som nämns ovan. Leveranstid för nya delar kan dröja från 15-30 dagar.
Skadeanmälan görs till info@tandoorsverige.se

 

 

 

Web Programming & Page Design by Martin Ioussinov

×